A dim.hu weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

A dim.hu weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. A weboldal teljes tartalma (az adatbázisok tartalma, cikkek, logók, fotók és a képi megjelenítés teljes eszköztára), vagy bármely részlete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint védelem alatt áll. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a dim.hu tulajdonosa jogosult. A dim.hu tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni vagy tárolni.

Az oldal tulajdonosai arra törekednek, hogy a weboldalt folyamatosan a lehetőségeik szerinti legmagasabb színvonalon tartsák. Az esetleges technikai fennakadásokból eredő károkért az üzemeltetők felelősséget nem vállalnak. Az oldal tulajdonosai mindennemű változás - ide értve az esetleges szüneteltetését és megszűntetésének - jogát is fenntartják. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a dim.hu akaratától és ráhatásától független változtatás történik, mely esetben a dim.hu semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

Az oldal tulajdonosa nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Weboldalt az oldal tulajdonosa adott állapotban, minden szavatossági vagy egyéb hasonló kötelezettség vállalása nélkül nyújtja és a Weboldalon elérhető valamennyi tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. A Weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és a Weboldal használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkező károkért vagy egyéb következményekért (ideértve, nem kizárólagosan, valamennyi közvetlen, közvetett, különleges, előre nem látható vagy egyéb okozati kárt, elmaradt haszont, az üzleti tevékenység megszakadását vagy annak következményeit, a felhasználó információkezelő rendszerében fellépő program- vagy adatvesztést) az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal illetve mindennemű felelősségét kizárja az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben, még abban az esetben is, ha a károk bekövetkezésének lehetőségéről a felhasználót tájékoztatták.

Az oldal tulajdonosa bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Az oldal tulajdonosa nem vállal továbbá semmilyen felelősséget a Weboldalról ugrópont, egyéb link vagy más úton elérhető bármely más honlap tartalmáért sem. Az ilyen honlapok elérését az Üzemeltető a felhasználók kényelme érdekében biztosítja, ami nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető egyetért az ilyen honlapok tartalmával, vagy azt jóváhagyólag támogatja. Ezen túlmenően a felhasználók felelőssége és kötelessége a vírusok, worm-ök, trójai programok és minden más káros tartalom elleni védekezés, illetve annak biztosítása, hogy a kiválasztott weboldalakról ilyenek ne kerülhessenek számítógépükre.

A dim.hu oldal tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. Az oldal tulajdonosa nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő muködésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az oldal tulajdonosa kifejezetten kizárja.

Az oldal tulajdonosa nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a dim.hu weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

Kérdésekkel forduljon hozzánk: dim@dim.hu
magyar
deutsch
deutsch
deutsch